Studio

Pour Moi
Autumn/Winter 2015

Birfoot

Orelle

Charlie's Speakeasy

Agro

Matera 2019 logo presentation

Diele Italian Couture

Pourmaoazzurro

Pour Moi 
autumn/winter 2015

Tomaso Stefanelli
Spring/Summer 2017

Scenario Tempa Rossa

01_15_01_18_#menouno

#MenoUno

Chloè

YogaFest

Agro